Psychiatry hospital Grogol

Psychiatrisch doorgangshuis Grogol

Batavia

Categoraal

Psychiatrie

Gouvernement

Overheid

1-1-1925

KV 1925: Het doorgangshuis voor krankzinnigen te Grogol (Batavia) kwam gereed en werd in gebruik genomen.