Psychiatry hospital Magelang

Krankzinnigengesticht Magelang

Magelang (Kedoe)

Categoraal

Psychiatrie

Gouvernement

Overheid

1-7-1923

Uit NTvG 64 (1920), 345: Verder zal te Magelang een krankzinnigengesticht opgericht worden, dat bestaan zal uit 22 ziekenpaviljoens en 2 paviljoens voor rustige patienten. De kosten daarvan worden op f 500.000 geraamd.

KV 1924: Bij Gouvernementsbesluit no. 4 van 26 juni 1923 (Indisch Staatsblad no. 323) is de samenstelling en bezoldiging vastgesteld van het in de loop van 1923 te openen krankzinnigengesticht te Magelang (Kedoe).

NTvG 83 (1939) III.37, 4560: benoemd tot geneesheer-directeur van het krankzinnigengesticht te Magelang dr. P.J. Stigter, laatstelijk geneesheer-ddirecteur van het krankzinnigengesticht Buitenzorg.