Psychiatry hospital Padang

Psychiatrisch verpleeghuis

Padang (Westkust Sumatra)

Categoraal

Psychiatrie

Gouvernement

Overheid

1-7-1925

KV 1926: In de loop van 1925 werd dit verpleegtehuis in gebruik genomen.Sterkte en bezoldiging van het personeel vastgesteld bij GB van 21 mei 1925 no. 17 (Indisch Staatsblad no. 227):

  1. Een verpleegster der 1e klasse van het krankzinnigenwezen;
  2. Twee mantri-verplegers met vrije huisvesting;
  3. Acht oppassers voor ten hoogste f 25 per maand en vrije inwoning;
  4. Voor onderhoud, aanvulling inventaris en overige uitgaven: f 700 per jaar;