Psychiatry hospital Palembang

Psychiatrisch verpleegtehuis

Palembang (Sumatra Zuid)

Categoraal

Psychiatrie

Gouvernement

Overheid

1-1-1925

KV 1925: Het verpleegtehuis voor krankzinnigen te Palembang kwam gereed en werd in gebruik genomen. Capaciteit 1930: 26 bedden.