Maternity hospital William Booth

william-booth-ziekenhuis

William Booth Vrouwen en Kinderziekenhuis

Soerabaja

Categoraal Kraamkliniek

Leger des Heils

Particulier

1-1-1917

################