Sanatorium Getasan

Salatiga

Categoraal

Tuberculose

Stichting Centrale Vereeniging tot be

Particulier

Bij het Gouvernemensbesluit van 6 September 1937 no. 25 is bepaald, dat gerekend van 1 januari 1936, de te Batavia gevestigde Stichting Centrale Vereeniging tot bestrijding dder tuberculose in Nederlandsch-Indie, ten behoeve van de instandhouding van de sanatoria “Zeerust”op het eiland Onrust (West-Java) en “Getasan” nabij Salatiga (Midden-Java) zal worden ondersteund op den voet van de subsidieregelen in Staatsblad 1921 no. 17 juncto Staatsblad 1924 no. 563. Vanaf 1 Januari 1936 bedraagt derhalve het aantal der van Landswege gesubsidieerde sanaatoria ten rechte 6 instede van 4, zoals in het vorig verslag werd opgegeven.