Sanatorium Kabandjahe

Sanatorium voor tuberculose

Kabandjahe (Simeloengoen en Karo)

Categoraal

Tuberculose

Dr. O. Paneth

Particulier

1-1-1932

Zie Kouwenaar, De gezondheidszorg ter Oostkust van Sumatra 1911-1935: Daarnaast is sinds 1932 te Kaban Djahe een ziekenhuis speciaal voor tuberculoselijders in exploitaatie, het Sanatorium van Dr. O. Paneth, waar zeer vele lijders aan deze ziekte, ook on- of minvermogenden hulp komen zoeken.

Uit: Memorie van Overgave 1934: Bovendien is er nog de particuliere ziekeninrichting van Dr. O.Paneth, het TBC sanatorium te Kabandjahe.