Sanatorium Koningin Emma kliniek

Koningin Emma kliniek voor tuberculoselijders

Medan (Oostkust Sumatra)

Categoraal

Tuberculose

Lokale overheid

Overheid

1-1-1938

Uit: Memorie van Overgave 1934: In november 1934 kon in het Gemeente ziekenhuis te Medan een Consultatiebureau geopend worden, uitgaande van de Vereeniging ter bestrijding der Tuberculose ter Oostkust van Sumatra. Januari 1935 werden consultatiebureaux geopend te Bindjei, Tandjong Poera, TebingTinggi, Tandjong Balei en Pematang Siantar. In den loop van 1935 werden op deze poliklinieken ongeveer 4000 patienten geholpen. Zeer sterk wordt de behoefte gevoeld aan een ziekenhuisruimte, alwaar de patienten die daarvoor in aanmerking komen, verpleegd kunnen worden. De Gemeente Medan bood aan de Vereniging aan om, indien de laatste de zalen bouwt en de inrichting daarvan op zich neemt, deze zalen te exploiteren op hare kosten. Voor de gelden voor deze zalen werd een aandeel uit de Rubbergelden verzocht, welk bedrag werd toegestaan. Veder werd in totaal een bedrag ad f 100.000 toegezegd, hetwelk voor den bouw van bovengenoemde zalen werd bedoeld, alsmede voor den bouw van een zodanige zaalin het zendingsziekenhuis te Kabandjahe en voor kapitaalvorming om daarmede de kosten te bestrijden voor een tweede arts, die als algemeen leider van het gehele bestrijdingswerkzal optreden. GTNI 77 (1937) 47, 2863- 2894: De taak van het sanatorium in den strijd tegen de tuberculose door dr. C.R.N.F. van Joost, geneesheer-directeur van het sanatorium der S.C.V.T. te Batoe en n.a.v. de diskussie daarover:

Kouwenaar geeft een overzicht van de opzet van de tbc-bestrijding ter SOK.

De Vereeniging ter bestrijding der tbc aldaar is tot geheel dezelfde conlusies gekomen Volkssanatorium