Sanatorium Koningin Emma

Koningin Emma Sanatorium te Noongan

Noongan (Minahassa, Tondano)

Categoraal

Tuberculose

College van Regenten Minahassa Jubi

Particulier

1-10-1934

Uit Memoires van GG de Jonge de overdracht van het sanatorium uit de Jubileumgift ter gelegenheid van 250 jaar bondgenootschap; naamgeving Koningin Emma Stichting. In 1936 bedroeg de capaciteit 60 bedden, in 1937 was de capaciteit 70 bedden. Het aantal verpleegdagen bedroeg resp. 21.123 en 24.285 (94 %). Aan subsidie werd in 1936 ontvangen: f 13.186,25 en in 1937 f 9321,50.

Uit GTNI 81: Vergadering van 8 October 1939 in het Koningin Emma Sanatorium te Noongan (nabij Langowan). Referaat over het jongste tuberculose-congres te Bandoeng, gevolgd door een herhaling van de door Tilaar gehouden voordracht. Hierna ontspint zich een discussie over de mogelijkheid van “tbc-kampongs”, dagverpleging en weinig kostbare verzorging van ernstige tuberculose-lijders in aparte hulpziekenhuisjes in ons arbeidsveld.

Uit: PDF ziekenhuizen Minahassa ca. 1940, pag. 123-124: Reeds voor het instellen van het onderzoek (1930, 1932, over den invloed van tuberculose op de sterfte; 1933 de reactie van Pirquet op groote schaal) door den toenmaligen Gewestelijk Gouvernements Arts, was bekend, dat de tuberculose in de Minahassa een niet onbelangrijke rol speelt.

Ter gelegenheid van de viering van het 250-jarig jubileum van het verband tusschen de VOC en de Minahassa werd in Nederland een groot bedrag bijeengebracht bestemd om aan de Minahassa een Sanatorium voor longlijders te schenken. Naar aanleiding van de wijziging van inzichten bij deskundigen en het volk zelf, door wie veel liever een Ooglijdersgesticht Dr. Yap