Sanatorium Patjet

Patjet (Poerwakarta)

Categoraal

Tuberculose

Centrale Vereeniging tot bestrijding v

Particulier

6-9-1919

KV 1920: Den 6den September 1919 werd het eerste sanatorium van de Centrale Vereeniging tot bestrjding van de tuberculose in Nederlandsch-Indie te Patjet (bij Sindanglaija) geopend.De sanatoria Patjet, Tjisaroea en Zeerust waren gedurende het geheel jaar 1938 zeer goed bezet. Zie Indisch verslag 1938. In 1936 bedroeg de capaciteit 77 bedden en in 1937: 86 bedden. De verpleegdagen in die jaren bedroegen:

27.225 en 29.212. Aan subsidie werd ongeveer f 0,40 per verpleegdag genoten.