Sanatorium Senembah Mij

Sanatorium Senembah Mij

Beras Tagi

Categoraal

Tuberculose

Senembah Maatschappij

Onderneming

1-1-1922

Uit: Catalogus der Lichtbeeldenverzameling van de Vereeniging Koloniaal Instituut, groep III Sumatra, 1922.