Sanatorium Tjisaroea

COLLECTIE_TROPENMUSEUM_Exterieur_van_het_sanatorium_van_Tjisaroea_ten_noorden_van_Bandoeng__TMnr_60012983Sanatorium Tjisaroea

Tjisaroea (West-Java, Bandoeng)

Categoraal

Tuberculose

Vereniging tot bestrijding der tuberc

Overheid

1-1-1930

Bij de foto: Collectie Tropenmuseum TMnr 60012984.jpg. Ziekenzaal met longpatienten in het sanatorium Tjisaroea ten noorden van Bandoeng. Ca. 1930. In 1930 was de capaciteit verhoogd tot 71 bedden (was 50). De gemiddelde dagbezetting in dat jaar was 68 patienten en het totaal aantal verpleegdagen 24,930. Aan subsidie werd f 22,436 genoten.De sanatoria Patjet, Tjisaroea en Zeerust waren gedurende het geheel jaar 1938 zeer goed bezet. Zie Indisch verslag 1938. In 1936 was de capaciteit: 136 bedden (47.487 verpleegdagen) en in 1937: 152 bedden (51.187 verpleegdagen, bezettingspercentage 92 %). Het subsidie bedroeg ongeveer f 0,40 per verpleegdag. Zie Mededeelingen DVG no.28 over 1939.