Sanatorium Zeerust

Sanatorium Zeerust

Onrust (eiland bij Batavia)

Categoraal

Tuberculose

Gouvernement

Overheid

29-9-1935

Het sanatorium Zeerust op het eilandje Onrust in de baai van Batavia geopend op 29 september 1935. Artikel in het Ziekenhuiswezen van A.Hallema; jrg 8 nr.12 ,dec.1935 . In Medeelingen DVG XXVIII (1939) was de capaciteit in 1937: 66 bedden en de gemiddelde bezetting 89 % (59 bedden en 21.547 verpleegdagen). Het subsidie per verpleegdag bedroeg f 0,40. In het Indisch Verslag 1938 is de capaciteit inmiddels opgelopen tot 90 bedden voor het jaar 1938, waarvan 79 bezet waren (88 % en 28.890 verpleegdagen). Het subsidie bedroeg per verpleegdag f 0,46. Bij het

Gouvernemensbesluit van 6 September 1937 no. 25 is bepaald, dat gerekend van 1 januari 1936, de te Batavia gevestigde Stichting Centrale Vereeniging tot bestrijding dder tuberculose in Nederlandsch-Indie, ten behoeve van de instandhouding van de sanatoria “Zeerust”op het eiland Onrust (West-Java) en “Getasan” nabij Salatiga

(Midden-Java) zal worden ondersteund op den voet van de subsidieregelen in Staatsblad 1921 no. 17 juncto Staatsblad 1924 no. 563. Vanaf 1 Januari 1936 bedraagt derhalve het aantal der van Landswege gesubsidieerde sanatoria ten rechte 6 instede van 4, zoals in het vorig verslag werd opgegeven.