Venereal hospital Bandoeng

Ziekenhuis voor zieke prostituees

Bandoeng

Categoraal

Syphilis

Gouvernement

Overheid

1-1-1880                                                                   1-3-1911

Vergroting capaciteit in 1898