Venereal hospital Banjoemas

Ziekenhuis voor zieke prostituees

Banjoemas

Categoraal

Syphilis

Gouvernement

Overheid

1-1-1890                                                                   1-3-1911

Zie Promotiedossier KV verslagen

Vergroting capaciteit in 1898