Venereal hospital Batavia

Ziekenhuis voor zieke prostituees

Batavia

Categoraal

Syphilis

Gouvernement

Overheid

1-1-1875                                                                   1-3-1911

Zie Zkhs vlgs KolVerslag; bij oprichting voor 80 patienten