Venereal hospital Ngawi

Ziekenhuis voor syphilitische vrouwen

Ngawi (Madioen)

Categoraal

Syphilis

Gouvernement

Overheid

1-1-1909                                                                   1-3-1911

In Verslag Civiele Geneeskundige Dienst 1909 wordt vermeld, dat  er in 1909  na poliklinisch onderzoek 182 vrouwen werden opgenomen.