Venereal hospital Pegirian

Ziekenhuis zieke prostituees Pegirian

Soerabaija

Categoraal

Syphilis

Gouvernement

Overheid

1-1-1867                                                                   1-3-1911

Zie Zkhs vlgs KolVerslag; bij oprichting 300 plaatsen