Venereal hospital Soemedang

Ziekengesticht voor prostituees

Soemedang (Preanger)

Categoraal

Syphilis

Gouvernement

Overheid

1-1-1902                                                                   1-3-1911

In Verslag van 1902 van de Civiel Geneeskundige Dienst wordt vermeld, dat er dagelijks ter plaatse polikliniek wordt gehouden van 08-14 uur en 2 keer per week in de districten