Venereal hospital Toeloeng-agoeng

Toeloeng-agoeng (Kediri)

Categoraal

Syphilis

Gouvernement

Overheid

1-1-1879                                                                   1-3-1911

Zie promotieliteratuur KV verslagen

In 1898 vergroting capaciteit