Venereal hospital Patjitan

Ziekenhuis voor zieke prostituees

Patjitan (Madioen)

Categoraal

Syphilis

Gouvernement

Overheid

1-1-1900                                                                   1-3-1911

Blokhuis  wordt omgevormd tot ziekenhuis voor zieke prostituees; in verslag 1909 van Civiele Geneeskundige Dienst wordt vermeld, dat er gemiddeld 54 personen per dag worden verpleegd (prostituees, gevangenen en vrije lieden). De meest voorkomende ziekten waren ulcera van traumatische of syphilitische aard