Public

Public Place Islands Founded Closed
Inlands hospitaal Amahei (Ambon) Moluccas 1906
Inlands hospitaal (GBZ) Ambarawa (Semarang) Java Central 1909
Gouvernements Burgerlijks Ziekeninrichting Amoentai Borneo SE
Ziekenhuis Kangean Ardjasa Madoera 1920
Ziekenhuis voor behoeftige Inlanders en Chinezen Bajeuen (Eastcoast Atjeh) Sumatra North 1906
Inlands hospitaal Balangnipa (Celebes) Celebes 1909
Inlandsche ziekeninrichting Banda Neira Moluccas 1903
Bannelingenhospitaal Banda Neira Banda Neira Moluccas South
Inlands hospitaal Bandjermasin Borneo SE 1909
Gemeentelijk Algemeen Ziekenhuis Bandoeng Java West 1920
Ziekenzaal te Banggai Banggai (Res. Menado) Celebes Candtraal
Inlands hospitaal (GBZ) Bangil (Res.Pasoeroean) Java East 1902
Inlands hospitaal (GBZ) Bangkalan Madoera
Gouvernements Burgerlijke Ziekeninrichting Bangli Bali and Lombok
Inlandse ziekeninrichting Banjoemas Java Central 1925
Gouvernements Burgerlijke Ziekeninrichting Banjoewangi (Besoeki) Java East
Ziekenhuis Barabai Barabai (South Borneo) Borneo South 1927
Hulpziekenhuis Batang Batang (Pekalongan) Java Central 1906
Binnenhospitaal Batavia Java West
Stadsverband Batavia Java West 1919
Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting te Salemba Batavia Java West 1919
Moorish hospitals at Batavia Batavia (Fort Jacatra) Java West  1751  1785
Buitenhospitaal Batavia (Noordwijk) Java West
Inlands hospitaal Belawan Sumatra East 1900
Gouvernementsziekenhuis Belinjoe (Banka) Banka 1909
Gouvernements burgerlijke ziekeninrichting Bengkalis Sumatra East
Inlands hospitaal (GBZ) Benkoelen Sumatra South 1908
Gouvernements Burgerlijke Ziekeninrichting Besoeki (Bondowoso) Java East 1929
Gouvernements Burgerlijke Ziekeninrichting Bireuen (Atjeh) Sumatra North 1929
Gouvernements Burgerlijke Ziekeninrichting Blitar (Kediri) Java East
Inlands hospitaal Blora (Rembang) Java Central 1924
Gouvernements Burgerlijke Ziekeninrichting Bodjonegoro (Rembang) Java East
Inlands hospitaal (GBZ) Bondowoso (Besoeki) Java East
Gouvernements Burgerlijks Ziekeninrichting Bonthain (Celebes) Celebes
Inlands hospitaal Buitenzorg (Batavia) Java West 1909
Gemeentelijk ziekenhuis Cheribon Java West 1920
Inlands hospitaal Cheribon Java West
Stadsverband Cheribon Cheribon (res. Cheribon) Java West
Gouvernements Burgerlijks Ziekeninrichting Denpasser Bali and Lombok
Inlands hospitaal Djambi Sumatra South 1910
Inlands hospitaal Djatirogo (Rembang) Java Central 1908 1924
Gouvernementsziekenhuis Djebous (Banka) Banka 1909
Gouvernements Burgerlijke Ziekeninrichting Djember (Besoeki) Java East 1906 1929
Gouvernements Burgerlijke Ziekeninrichting Djombang (Soerabaja) Java East
Inlands hospitaal Fort de Kock Sumatra West
Inlands hospitaal Garoet (Preanger) Java West 1913
Gemeentelijk ziekenhuis Garoet (Preanger) Java West 1920
Gouvernements Burgerlijke Ziekeninrichting Goenoeng Sitoli (North Nias) Sumatra West
Gouvernements Burgerlijke Ziekeninrichting Gombong (Bagelen) Java Central 1924
Gouvernements Burgerlijks Ziekeninrichting Gorontalo (Menado) Celebes
Gouvernements Burgerlijke Ziekeninrichting Grissee (Soerabaja) Java East
Centraal Hospitaal Hollandia New Guinea 1955
Ziekenzaal Idi Idi Rajeu (East Atjeh) Sumatra North 1906
Inlands hospitaal Indramajoe (Cheribon) Java West 1909
Gouvernements Burgerlijke Ziekeninrichting Japara (Semarang) Java Central
Inrichting ter verpleging van hulpbehoevende lijders Kadjen Java Central 1903
Ziekenhuis Komering Hilir Kajoeagoeng (res. Palembang) Sumatra South 1929
Inlands hospitaal (GBZ) Kajoetanam Sumatra West 1901
Gouvernements Burgerlijks Ziekeninrichting Kandangan Borneo SE
Inlands hospitaal Kapan Timor 1909
Inlands hospitaal Karanganjer (Kedoe) Java Central 1909
Inlands hospitaal Karangpanasan Madoera 1909
Inlands hospitaal Karangpanasan Java East 1909
Inlands hospitaal Keboemen (Res.Kedoe) Java Central 1902
Inlands hospitaal (GBZ) Kediri Java East
Gouvernements Burgerlijke Ziekeninrichting Kendal (Semarang) Java Central
Gouvernements Burgerlijke Ziekeninrichting Kepahiang (Benkoelen) Sumatra South
Hulpziekenhuis te Kimaan Kimaan (Nieuw-Guinea) New Guinea
Inlands hospitaal (GBZ) Klaten (Soerakarta) Java Central 1928
Mijnhospitaal te Koba Koba (Banka) Banka 1909
Provinciaal ziekenhuis Koedoes Koedoes (Japara-Rembang) Java Central
Gouvernements burgerlijke ziekeninrichting Koedoes Java Central 1928
Gouvernements Burgerlijke Ziekeninrichting Koeningan (Cheribon) Java West
Inlands hospitaal Koeta Radja (Atjeh) Sumatra North 1909 1924
Gouvernements Burgerlijke Ziekeninrichting Koetoardjo (Kedoe) Java Central 1908 1921
Landschapsziekenhuis Kolonedale Kolonedale (res. Menado) Celebes Candtraal
Hulpziekenhuis te Komolon Komolon New Guinea
Landschapsziekenhuis Kotamobagoe Kotamobagoe (res. Menado) Celebes North
Gouvernements Burgerlijke Ziekeninrichting Kraksaan (Pasoeroean) Java East
Landschapsziekenhuis Laboehanbilik Laboehanbilik (Asahan) Sumatra East 1928
Landschapsziekenhuis Laboehanroekoe Laboehanroekoe Sumatra East 1928
Gouvernements burgerlijke ziekeninrichting Lahat (Palembang) Sumatra South
Inlands hospitaal Langsa-Toenong (Atjeh) Sumatra North 1909 1919
Gouvernements Burgerlijke Ziekeninrichting Loeboek Pakam (Deli en Serdang) Sumatra East
Gouvernements Burgerlijke Ziekeninrichting Loemadjang (Pasoeroean) Java East
Landschapsziekenhuis Loewoek Loewoek (res. Menado) Celebes Candtraal
Inlands hospitaal (GBZ) Madioen (Madioen) Java Central 1909
Gouvernements Burgerlijke Ziekeninrichting Madjalengka (Indramajoe) Java West 1925
Landschapsziekenhuis Madjene Celebes West 1932
Inlands hospitaal Magelang (Kedoe) Java Central 1924
Inlands hospitaal Makassar Celebes 1900
Gemeentelijk ziekenhuis Makassar Celebes 1920
Civiele Ziekengesticht Malang Java East
Gouvernements Burgerlijke Ziekeninrichting Malang Java East 1935
Inlands hospitaal Manggar Billiton 1933
Inlandsch ziekengesticht Mangoendjajan (Soerakarta) Java Central 1905
Inlands hospitaal Manodjaja (Preanger) Java West 1905
Gouvernements Burgerlijks Ziekeninrichting Mataram Bali and Lombok
Gemeente ziekenhuis Medan Sumatra East 1930
Stadsverband Medan Sumatra East 1930
Ziekenhuis Medan (GBZ) Medan Sumatra East
Vrouwenziekenhuis (GBZ) Medan Sumatra East 1921 1934
Inlands hospitaal Medan Sumatra East 1910
Inlandsch hospitaal Mr.Cornelis Meester Cornelis (Batavia) Java West
Civiel Hospitaal/Koningin Wilhelmina Ziekenhuis Menado (Minahassa) Celebes North 1902
Inlands hospitaal (GBZ) Merauke New Guinea 1905
Gouvernements Burgerlijke Ziekeninrichting Meulaboh (West Atjeh) Sumatra North 1929
Gouvernements Burgerlijke Ziekeninrichting Modjokerto (Soerabaja) Java East
Inlands hospitaal Moeara Aman (Benkoelen) Sumatra South 1909
Gouvernements Burgerlijks Ziekeninrichting Moeara Teweh Borneo SE
Tijdelijke ziekeninrichting Moentilan (Kedoe) Java Central 1909
Hulpziekenhuis te Moeting Moeting New Guinea
Gouvernementsziekenhuis Muntok (Banka) Banka 1909
Gouvernements Burgerlijke Ziekeninrichting Ngandjoek (Kediri) Java East
Inlands hospitaal (GBZ) Ngawi (Madioen) Java Central 1909
Inlands hospitaal Oedanawoe Java East 1919
Hulpziekenhuis te Okaba Okaba New Guinea
Inlands hospitaal Padang Sumatra West 1909
Gouvernements Burgerlijks Ziekeninrichting Padang Sidempoean (Tapanoeli) Sumatra North 1937
Landschapsziekenhuis Pakanbaroe Pakanbaroe (res. Riouw) Sumatra East 1935
Gemeentelijk ziekenhuis Palembang Sumatra South 1920
Landschapsiekenhuis Paloe Paloe Celebes 1930
Inlands hospitaal Palopo Celebes 1908
Inlands hospitaal Pamekasan Madoera 1910
Ziekenhuis Pandeglang (GBZ) Pandeglang (Bantam) Java West
Inlands hospitaal Pangkadjene Celebes 1904
Bedrijfshospitaal der Bankatin Pangkalpinang Banka 1909
Inlands hospitaal (GBZ) Paree (Kediri) Java East 1906
Inlands hospitaal Pare-Pare Celebes 1908
Ziekenhuis Pasoeroean Pasoeroean Java East
Inrichting ter verpleging van hulpbehoevende lijders (GBZ) Pati (Semarang) Java Central 1903
Inlands hospitaal (GBZ) Patjitan (Madioen) Java Central 1909
Gouvernements Burgerlijke Ziekeninrichting Pekalongan (Pekalongan) Java Central
Gouvernements Burgerlijke Ziekeninrichting Pemalang (Pekalongan) Java Central
Landschapsziekenhuis Pematangsiantar Pematangsiantar Sumatra East 1928
Inlands hospitaal (GBZ) Penjaboengan (Tapanoeli) Sumatra North 1920
Hulpziekenhuis te Poepe Poepe New Guinea
Gouvernements Burgerlijks Ziekeninrichting Poeroek Tjahoe Borneo SE
Inlandse hospitaal Poerwakarta (Krawang) Java West 1909
Gouvernements Burgerlijke Ziekeninrichting Poerwokerto (Banjoemas) Java Central 1924
Gouvernements Burgerlijke Ziekeninrichting Poerworedjo Java Central 1924
Inlands hospitaal Pompanoea Celebes 1908
Inlands hospitaal (GBZ) Ponorogo (Madioen) Java Central
Landschapsziekenhuis Poso Poso (Res.Manado) Celebes North
Inlands hospitaal (GBZ) Praja Lombok 1907
Inlands hospitaal (GBZ) Probolinggo (Pasoeroean) Java East
Inlands hospitaal (GBZ) Rembang Java East 1913
Inlands hospitaal Salatiga (Semarang) Java Central 1924
Inlands hospitaal Samarinda Borneo NO
Inlands hospitaal (GBZ) Sampang Madoera 1909
Gouvernements Burgerlijks Ziekeninrichting Selong Bali and Lombok
Hulpstadsverband Semarang Java Central 1901 1925
Inrichting ter verpleging van hulpbehoevende lijde Semarang Java Central 1903
Stadsverband at Semarang Semarang Java Central 1925
Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting Semarang Java Central 1925
Juliana ziekenhuis Semarang Java Central 1910
Inlandsch Hospitaal Serang (Bantam) Java West 1905
Gouvernements Burgerlijke Ziekeninrichting Sibolga (Tapanoeli) Sumatra West
Garnizoenshospitaal 3e klasse Sibolga Sumatra West
Inlands hospitaal (GBZ) Sidikalang (Tapanoeli) Sumatra West 1908
Gouvernements Burgerlijke Ziekeninrichting Sidoardjo (Soerabaja) Java East
Inlands hospitaal (GBZ) Singaradja Bali 1910
Inlands hospitaal Sintang Borneo West 1902
Inlands hospitaal (GBZ) Sitoebondo (Besoeki) Java East
Gemeentelijk ziekenhuis Soekaboemi (Preanger) Java West 1920
Inlands hospitaal (GBZ) Soemedang (Preanger) Java West 1909
Gouvernements Burgerlijke Ziekeninrichting Soemenep Madoera
Gouvernementsziekenhuis Soengailiat (Banka) Banka 1909
Gouvernementsziekenhuis Soengaiselan (Banka) Banka 1909
Hulpziekenhuis te Soengei Lala Soengei Lala (Riouw) Riouw
Stadsverband Soerabaja Java East  1820
Inlands hospitaal Soerabaja Java East
Inlands hospitaal (GBZ) Solok (Padangse Bovenlanden) Sumatra West 1910
Wilhelmina ziekenhuis Tanah Merah New-Guinea South 1927
Hospitaal voor behoeftige particulieren Tandjoeng-Pandan Billiton 1909
Landschapsziekenhuis Tandjong Balei Tandjong Balei Sumatra East 1928
Inlands hospitaal (GBZ) Tandjong Pinang Riouw 1916
Landschapshospitaal Tandjong Poera Tandjong Poera (beneden Langkat) Sumatra East 1933
Ziekenhuis voor behoeftige Inlanders Tandjong Priok Java West
Gouvernements Burgerlijke Ziekeninrichting Tandjongbalei (Asahan) Sumatra East
Inlands hospitaal (GBZ) Tangerang (Batavia) Java West 1916
Inlandsch gouvernementsziekenhuis Tasikmalaja (res. Preanger Regentschappen) Java West 1911 1924
Provinciaal ziekenhuis Tegal Tegal (Pekalongan) Java Central 1927
Gouvernements Burgerlijke Ziekeninrichting Tegal (residentie Pekalongan) Java Central 1927
Gouvernements Burgerlijke Ziekeninrichting Telok Dalam (Nias) Sumatra North
Inlands hospitaal Telok-Betong (Lampongse Districten) Sumatra South
Gouvernements Burgerlijke Ziekeninrichting Temanggoeng (Kedoe) Java Central
Compagnie’s Hospitaal Ternate Ternate Moluccas
Gouvernements Burgerlijks Ziekeninrichting Ternate Moluccas
Inlands hospitaal (GBZ) Tjiamis (Cheribon) Java West 1900
Inlands hospitaal (GBZ) Tjiandjoer (Preanger) Java West 1900
Inlands hospitaal (GBZ) Tjilatjap (Banjoemas) Java Central
Hospitaal voor Dwangarbeiders Tjilatjap (Banjoemas) Java Central
Militair en Civiel hospitaal Tjilatjap Java Central 1908
Inlands hospitaal Tjimahi (Preanger) Java West 1907
Gouvernementsziekenhuis Toboali Banka 1909
Gouvernements Burgerlijke Ziekeninrichting Toeban (Rembang) Java East
Gouvernements Burgerlijke Ziekeninrichting Toeloengagoeng (Kediri) Java East
Landschapsziekenhuis Toli-Toli Toli-Toli (res. Menado) Celebes North
Inlands hospitaal Wangkoeng (Soerakarta) Java Central 1906
Inlands hospitaal (GBZ) Wonosobo (Kedoe) Java Central

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.